diumenge, 20 de gener de 2013

REGLAMENT 2016
V  CHALLENGE  INTERCOMARQUES  REGULARITAT  CLÀSSIC

  REGLAMENT   GENERAL    2.016

La FEDERACIÓ CATALANA  VEHICLES CLÀSSICS , afiliada a la Generalitat de Catalunya amb nº d´inscripció  749/2ª CONVOCA  i  les Entitats ESCUDERIA COSTA DAURADA, ESCUDERIA GIRONELLA, ESCUDERIA CUCAFERA RACING, PENYA AUTOMOBILISTA SANT HILARI, ASSOCIACIÓ GRUP 5 CLÀSSIC RALLY, AMICS AUTOMÒBILS ANTICS de RUBÍ , AUTO SPORT SABADELL  i ASSOCIACIÓ AMICS del MOTOR ANTIC i ESPORTIU de LLAGOSTERA :
                                                                       ORGANTZEN
La V CHALLENGE  INTERCOMARQUES  REGULARITAT  CLÀSSICS, per vehicles construïts amb més de 25 anys d´antiguitat.
                1.2 Serà d´aplicació per ordre de prelació  :
                                               a)  El Codi de Manifestacions  F.I.V.A…
                                               b)  Prescripcions Generals  de la FEDERACIÓ.
                                               c)  El present Reglament General .
                                               d)  El Reglament Particular de cada esdeveniment.


Art.   1. DESENVOLUPAMENT  DE  LES  PROVES.-
Els esdeveniments  consistiran en una etapa amb un recorregut  entre 150 i 250 Kms, dividit en seccions i sectors.  Seran de regularitat  a un promig inferior a 50 kms/hora, a efectuar per carreteres obertes al tráfic, per la qual cosa els participants hauran de respectar en tot moment les Normes del Codi de Circulació i evitar dificultar o obstaculitzar la circulació de la resta d´usuaris de les vies públiques.
No hi haurà controls secrets  ni dintre ni aprop de les poblacions, les rotondes, les cruïlles i stops.
No hi hauran canvis de promig  dintre de les poblacions i es circularà en tot moment d´acord amb lo que indiquen les senyals  de trànsit.


Art.   2. ASPIRANTS.-
                  2.1 CONDUCTORS , en possessió de Carnet de Conduir “B” en vigor, que formalitzin la seva inscripció en un event, com a primer  conductor.
                  2.2 ACOMPANYANTS, majors d´edat (de 14 a 18 anys amb permís per escrit dels pares o tutors) que formalitzin la seva inscripció a un event com a segon conductor (en possessió de Carnet de Conduir “B” en vigor ) o com a copilot.


Art.   3. VEHICLES  ADMESOS. –
 En els events de la CHALLENGE  2.016 seran admesos a participar i puntuar els vehicles  construits amb una antiguitat superior a 25 anys, agrupats en tres classes :
                  3.1   CLASSE  “RACING”  (amb aparells informàtics)  de 1-01-1950 a 31-12-1990 o més                            de 25 anys
                  3.2   CLASSE  "RACING R2" (amb aparells no informàtics) de 1-01-1950 a 31-12-1990 o                          més de 25 anys
                  3.3   CLASSE  “OPEN”  (sense  aparells)   de 1-01-1950 a 31-12-1990 ó més de 25 anys
   A criteri de l´Entitat organitzadora es podran admetre alguns vehicles  “clàssics esportius” fabricats  abans del 31-12-91, per donar millor brillantor als esdeveniments.  Aquests vehicles quedaran englobats a les classes “R”, "R2" o “O” si porten aparells o van sense.


Art.   4.  NÚMERO DE PARTICIPANTS.-
Si el número de participants en un event de la CHALLENGE fos inferior a XXX vehicles (el Reglament Particular indicarà el número), l´Entitat organitzadora podrà ajornar o suspendre  l l´event, retornant els drets d´inscripció.


Art.   5.  DRETS D´INSCRIPCIO.-
                   5.1  Acceptant la publicitat de l´organitzador els drets es fixen en un màxim de 115€,
                            que seran abonats obligatòriament  com a  mínim 72 hores abans de l ´event.
                   5.2  En cas de NO acceptar la publicitat de l´organitzador els drets seran doblats.


Art.   6.  PREMIS EN ELS EVENTS.-
6.1   Es repartiran copes a pilot-copilot, com a mínim als tres primers classificats de   
        cada clase.
                   6.2   La classificació general scratch és potestativa de cada organitzador.
                   6.3   Independentment cada organitzador podrà atorgar altres premis/trofeus.
                           participants locals, femenines, etc.


Art. 7.   FORMA  DE  PUNTUACIÓ.

    7.1   Es farà una classificació de les CLASSES  “R”, "R2"  i  “O”  per conductors  i acompanyants. 

    7.2   S´atribuiran a cada clase els següents punts :

  1er.  :  26 punts.                      13è. :  13  punts.    
  2on.  : 24     “                          14è. :  12     “         
  3er.  :  23     “                          15è. :  11     “         
  4art. :  22     “                          16è. :  10     “
  5è.    : 21     “                           17è. :    9     “       
  6è.   :  20     “                           18è. :    8     “         
  7è.   :  19     “                           19è   :   7     “
  8è.   :  18     “                           20è  :    6     “
  9è.   :  17     “                           21è   :   5      “
10è. :    16     “                           22è   :   4      “
11è.      15     “                           23è   :   3      “
12è   :   14     “                           24è   :   2      “
                                          i del  25è, fins a  l´ últim que hagi pres la sortida  1 punt.

   7.3     Resultaran Guanyadors-Campions de CLASSE (  R, R2 i O,   conductors acompanyants) els
que obtinguin més punts.
   7.4   En cas d´empat, será  guanyador que hagi obtingut millors llocs (1,2,3,etc), i si persisteix l´empat, el que hagi participat en més events i en última instància per el vehicle més antic.

Art.     8.  PROVES-EVENTS PUNTUABLES.-
8.1  Les proves/events puntuables per la V CHALLENGE seran les següents :                             
                            16/04/2016   V  VOLTA  AL  MARESME
                             21/05/2016   XIV  CLASSIC  CUCAFERA –   PUJADA  A  SOM
                             04/06/2016.  XII  PERAFORT  TARRAGONA CLASSICS
                             18/06/2016  XVI   CLASSIC VILA DE GIRONELLA
                             16/07/2016.   XII    RALLY SANT CRISTOFOL RUBI
                             03/09/2016.   II     RALLY  LLAGOSTERA 
                             01/10/2016    VII   RALLY CIUTAT DE VALLS
                             22/10/2016    III   RALLY PAIS DEL CAVA
                             12/11/2016.   III    NOCTURNA  VILA  DE  CADEDEU
         Aquestes dates queden subjectes a possibles canvis  de les Federacions.
         8.2   Cada Entitat organitzadora podrá  organitzar els events com a “lineal”, “criterium“,”dues voltes a calcar”, “pujada”  Es recomana  2 voltes amb  3  ó  4  trams.
Art.   9.   CRONOMATRATGE.-
             9.1  Es farà el cronometratge com a mínim al segon, i cada organitzador decidirà el sistema a utilitzar. Es controlarà la velocitat  dels vehicles  en  tot  l´ itinerari.
               9.2   No serà admesa cap reclamació contra el cronometratge.
             9.3   Les Entitats organitzadores entregaran a cada participant els adhesius obligatoris, i els números d´ordre que seran de 25x25 cms com a màxim. Seran de fondo blanc i numeració negra. També es podrà identificar el vehicle amb un número col·locat al parabrises.
             9.4   Si un vehicle supera en un 30 % la velocitat mitjana imposada per la organització, se 
 l´exclourà de l´event.
             9.5   Si aquesta  infracció es produeix per segona vegada a qualsevol dels events restants, se   l´exclourà de la Challenge.      

Art.  10.  ASSEGURANÇA DELS EVENTS.-
Totes les Entitats organitzadores tenen la obligació d´assegurar de responsabilitat civil, els events d´acord amb lo que publica el Govern.

Art.  11. RESULTATS   A   RETENDRE.
           11.1   Seran puntuables  els events  que figurant en el Art. 8 .
           11.2   En les Classes “RACING” i “OPEN” es tindran en compte tots els events celebrades menys  dos.
           11.3   En cas d ´anul·lació de tres events o més,  es considerarien  tots els events celebrats com a puntuables.

Art.  12.  PREMIS FINAL DE TEMPORADA.-
              12.1  Al final de temporada es farà el repartiment de “plaques” de reconeixement als tres primers classificats de cada classe “R”, "R2" i “O”  (conductor i acompanyant)).
              12.2   Del 4º. al 6è classificat (conductor i acompanyant) s´entregarà un diploma. 

Art.  13.  SEGURETAT.- 
              13.1   Tots els events disposaran com a  mínim d´un cotxe “LLEBRE” davant de la caravana, i d´un  cotxe “ESCOMBRA” darrera.
              13.2   Els  0ficials  hauran de comprovar  en  els C.H. i C. Pas, als  possibles abandonaments i comunicar-ho  a la Base. S´entregarà  el  telèfon de la base als participants.
              13.3   En cas d´abandonament els participants estan obligats a entregar el Carnet de Ruta, a un C.H. o a un C. Pas  o al cotxe “escombra”.
              13.4 L'ITINERARI o ROAD BOOK” es secret  i serà entregat, per seguretat, als participants a  l´ inici de les verificacions  administratives,  al igual que les mitjanes  i la resta de documentació.

Art.  14.  REGLAMENT PARTICULAR.- 
              14.1   El reglament particular desenvoluparà  el lloc de la “Base”, el “programa horari”, els C.H. els C .Pas, “quadre d´oficials”, “assegurances”, “desenvolupament  de l´event”, “hora oficial”,  “premis”,“penalitzacions”,  lloc de comprovació del “terratrip”, etc. Etc.

DISPOSICIO  FINAL.-.
Per qualsevol  altra  qüestió no contemplada en el present, s´ estarà sotmès, pel  fet de participar, a lo que disposa el Reglament General de Events de Regularitat  de la Federació.
Aquest Reglament General ha estat aprobat en la reunió de la Junta Directiva de la Federació Catalana Vehicles Clàssics, organitzadors de la V Challenge Intercomarques a Santa Margarida i els Monjos el dia 30 d´octubre de 2.015 i per Assemblea  General  Ordinària a RUBÍ el dia 6 de
febrer de 2016.                                                                                                        
                                                                                                               EL  SECRETARI  de la JUNTA :

                                                                                                               Sig. Raul Serran Gomez.
                               

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada