diumenge, 19 gener de 2014

CALENDARI 2014


CALENDARI 2014


25 de GENER 2014-  I VOLTA A LA VILA DE CARDEDEU
cat. M-R-O                              PROVA CELEBRADA
associació grup 5 clàssic rally


26 de ABRIL 2014 - III RALLY DEL MARESME 

cat. M-R-O                                                    PROVA CELEBRADA
http://grup5classicrally.blogspot.com.es/
associació grup 5 clàssic rally


17 de MAIG 2014-  

I RALLY PAIS DEL CAVA
auto sport sabadell cat.M-R-O                PROVA CELEBRADA
autosportsabadell@gmail.com14 de JUNY 2014- X TARRAGONA PERAFORT CLÀSSICS
cat. M-R-O                                                      PROVA CELEBRADA
http://www.escuderiacostadaurada.com/    
escuderia costa daurada15 Juny 2014-   PUJADA ELS ESPILLS (probable combinació amb PERAFORT)
(pujada carretera tancada)                        PROVA SUSPESA
cat. M-R-O INSCRIPCIONS OBERTES
www.cucaferaracing.com
escuderia cucafera


28 Juny 2014  XIV CLÀSSIC VILA DE GIRONELLA 

cat. M-R-O                                                      PROVA CELEBRADA
escudería gironella12 Juliol 2014-   X RALLY SANT CRISTÒFOL RUBÍ (rally) 

cat. R-O  (Motos no)                                    PROVA CELEBRADA
amics del automòbil de rubí INSCRIPCIONS OBERTES
www.automobilsanticsrubi.blogspot.com


13 SETEMBRE 2014 -   PUJADA NOCTURNA A SOM 

(pujada carretera tancada)                        PROVA CELEBRADA
cat. M-R-O    INSCRIPCIONS OBERTES    
escuderia cucafera    http://www.cucaferaracing.com/


4 OCTUBRE 2014 -    RALLY CIUTAT DE VALLS
(rally carretera tancada)                            PROVA CELEBRADA

cat. R-O  
escuderia costa daurada    
http://www.escuderiacostadaurada.com/


18 OCT. 2014 -   RALLY TARDOR 

cat. M-R-O                                                     PROVA CELEBRADA
penya aut. Sant Hilari
http://classictardor.blogspot.com.es/2012_09_01_archive.html


categories CHALLENGE 2014

"M" motos   

"R" cotxes amb aparells
"O" cotxes sense aparells

Totes les proves tindran coeficient 1.

 

dissabte, 19 gener de 2013

REGLAMENT 2014RELACION DE PLACAS Y DIPLOMAS 2013

REGLAMENT 2014Art. 1. ORGANITZACIÓ:

1.1. Les Entitats ESCUDERIA COSTA DAURADA, PENYA AUTOMOBILISTA SANT HILARI, ESCUDERIA CUCAFERA RACING, AMICS AUTOMÒBILS ANTICS de RUBÍ, ASSOCIACIÓ GRUP-5 CLASSIC RALLY. ESCUDERIA GIRONELLA i AUTO SPORT SABADELL, organitzen la: III CHALLENGE INTERCOMARQUES REGULARITAT CLÀSSICS, per vehicles de mes de 25 anys d'antiguitat complerts el dia de la celebració de la prova.              

1.2. Serà d’aplicació per ordre de prelació:
a)    El Codi de Manifestacions FIVA.
b)    Prescripcions General FEVA
c)    El present Reglament General I Challenge
d)    El Reglament Particular de la prova
Tota contradicció de un de aquests reglaments amb algú anterior farà prevaler el indicat de més alt rang.

Art. 2. ASPIRANTS:

2.1. CONDUCTORS, en possessió de Carnet de Conduir B en vigor que formalitzin la seva inscripció en una prova com a primer conductor.

2.2. ACOMPANYANTS, majors d’edat (de 14 a 18 anys amb permís per escrit dels pares o tutors) que formalitzin la seva inscripció en una prova com a segon conductor (en possessió de Carnet de Conduir B en vigor) o com a copilot.
  

Art. 3. VEHICLES ADMESOS:

3.1. En les proves de la CHALLENGE 2014 seran admesos a participar i puntuar els cotxes i motos (amb antiguitat superior a 25 anys) agrupats en tres classes.

3.2. CLASSE "R"AMB APARELLS de 1-01-50 a mes de 25 anys el dia de la prova

3.3. CLASSE "O" SENSE APARELLS  de 1-01-50 a mes de 25 anys el dia de la prova

3.4  CLASSE "M" MOTOS de 1-01-50 a mes de 25 anys el dia de la prova
(En algunes proves del calendari i a criteri de l'organitzador no hi haurà la categoria de motos M).
La participació en moto serà individual.
Els recorreguts i road books axis com les mitjanes de la classe "M" se entregaran com a mínim 48 hores abans de la sortida de cada prova, mitjançant correu electrònic. 

3.5  Els participants de la classe "M", sortiran primers en les proves i del últim de la classe "M" fins el primer dels cotxes es deixaran com a mínim 3 minuts de diferència.

3.6 Si un organitzador vol crear sub-classes diferents a efectes de la prova en qüestió ho podrà fer, sempre i quant en la classificació per la CHALLENGE, es respectin les classes establertes "M", "R" i "O".

Art. 4. NÚMERO de PARTICIPANTS:

4.1. Si el número de vehicles degudament inscrits en una prova de la CHALLENGE fos inferior a XXX vehicles (el Reglament Particular indicarà el número de vehicles), la entitat organitzadora podrà ajornar o suspendre la prova retornant els drets de inscripció.

Art. 5. DRETS D’INSCRIPCIÓ:

5.1. Acceptant la publicitat de la organització, els drets es fixen en un màxim de 100€ i per el equip de 1 moto amb un màxim de 70.-€

5.2. En cas de NO acceptar la publicitat de la organització, els drets podran ser doblats.

Art. 6. PREMIS:

6.1. Es repartiran trofeus o copes com a mínim, als tres primers classificats de cada classe (pilot i copilot). Si una de les classes te una participació inferior a 5 equips, només es repartirà trofeu o copa als primers classificats pilot i copilot.

6.2. No hi haurà CLASSIFICACIÓ SCRATCH

6.3. Independentment, cada organitzador  de les proves podrà atorgar altres trofeus per exemple: pilots i/o copilots femenins, pilot i copilot que sumin mes anys o menys, primers classificats de cada club o escuderia etc. etc.

Art. 7. FORMA de PUNTUACIÓ:

7.1. Es farà una classificació general de les classes "R" , "O" separats pilot i copilots i la classe "M" pilots i s’atribuiran els següents punts per a cada classe:

                                     
 1:    25  punts                   
 2:    20                                
 3:    16                                
 4:    13                                    
 5:    12                               
 6     11                                
 7:    10                                     
 8:     9                                 
 9:     8                                  
10:    7                                 
11:    6                                 
12:    5                                  
13:    4                                 
14:    3                                 
15:    2                                 
Del 16 classificat fins l'ultim inscrit que hagi pres la sortida. 1 Punt 

7.2. Resultaran guanyadors de casa CLASSE (pilot i copilot) els que obtinguin més punts. En cas d'empat, serà guanyador qui tingui millor llocs (1-2-3 etc.) si persisteix l'empat, els que hagin participat en mes proves de la Challenge i en última instància per el cotxe o moto mes antic. 

Art. 8. PROVES PUNTUABLES:

8.1. Les proves puntuables per la III CHALLENGE seran les anunciades al Calendari 2014.

8.2. Cada Entitat podrà organitzar les proves com a , Trams tradicionals, Critèrium, Lineal, Voltes a calcar, Pujada o altres modalitats.

8.3. Les Entitats Organitzadores entregaran a cada participant els adhesius i documentació adient per el bon desenvolupament de la prova.

Art. 9. CRONOMETRATGE:

9.1. Es farà el cronometratge al segon i cada organitzador decidirà el sistema a utilitzar.

9.2. No serà admesa cap reclamació contra el cronometratge. 

9.3. Si un vehicle supera en un 30% la velocitat mitjana imposada per la organització se exclourà de la prova.

9.4. Si aquesta infracció es produeix per segona vegada a qualsevol de les proves restants, se exclourà de la Challenge 2014 al infractor.

Art. 10. ASSEGURANÇA DE LES PROVES:

10.1. Totes les Entitats Organitzadores tenen l’obligació d’assegurar la prova d’acord amb el que publica el BOE, que per l’any 2014 serà 1.000.000’00 € de responsabilitat civil.

Art. 11 RESULTATS A RETINDRE:

11.1. Totes les proves seràn puntuables en les categories que el reglament particular determini.
En les classes "R" i "O", es tindràn en compte totes les proves celebrades menys dos.
En la classe "M" es tindràn en compte totes les proves celebrades menys una.
En cas de anulacions de tres proves o mes, es considerarien totes les proves celebrades com a puntuables.

Art. 12. FINAL de TEMPORADA:

12.1. Al final de la temporada es farà una festa de repartiment de ‘’PLAQUES’’ de reconeixement, com a mínim als 3 primers classificats (pilot i copilot) de cada classe "RACING" i "OPEN" i 3 plaques als pilots de la classe "MOTO". Del 4º classificat fins al 10º Classificat de las tres classes se entregarà un "DIPLOMA".

Art. 13 SEGURETAT:

13.1. Totes les proves (excepte les pujades a Som i Espills), tindran en compte controls de pas u horaris obligatoris, per tal de comprovar qualsevol abandonament de un participant a la prova en un temps raonable.

13.2. Tots els Organitzadors facilitaran als participants un número de telèfon (de l'organització), per comunicar qualsevol incidència o abandonament. Els participants estan obligats a comunicar immediatament a l'organització la retirada o abandonament de la prova en el mateix moment que es prengui la decisió d'abandonar o retirar-se. El incompliment de aquest apartat, serà sancionat en l'exclusió a participar en qualsevol prova de la CHALLENGE 2014. (excepte causes de força major).

13.3 Totes les proves disposaran com a mínim de un "cotxe escombra" que recollirà incidències dels controls, participants etc., per comunicar-les a la base de l'organització o al Director de cursa.REGLAMENTS PARTICULARS:

El Reglament Particular de cada prova desenvoluparà el programa horari, itineraris, C.H., número de C.S., assegurances, quadre d’oficials, etc., etc. i qualsevol particularitat de la prova en qüestió que no entri en conflicte amb el present Reglament General.


                                                                            Aquest REGLAMENT ha estat aprovat en la reunió de tots                                                                               els clubs organitzadors el dia 20 de NOVEMBRE de 2013


El Comitè Organitzador de la III CHALLENGE INTERCOMARQUES REGULARITAT CLÀSSICS 2014