divendres, 5 de desembre de 2014

CALENDARI 2015

7 de MARÇ 2015 - I RAL·LI DELS CARRILETS
cat. R-O  
http://amicsdelmotor.blogspot.es                            
Amics del Classic Llagostera 
amicsdelmotor@outlook.es


18 de ABRIL 2015 - IV RALLY DEL MARESME 

cat. R-O 
Sortida Port de Mataró  
http://fccortes.galeon.com/                                                 
Associació grup 5 clàssic rally


9 de MAIG 2015 - II RALLY PAIS DEL CAVA

cat. R-O                
autosportsabadell@gmail.com


23 MAIG 2015 - RALLY CUCAFERA RACING (tarda) + PUJADA NOCTURNA AL SOM
(pujada carretera tancada)                       
cat. R-O 
www.cucaferaracing.com
Escuderia Cucafera


6 de JUNY 2015 - XI TARRAGONA PERAFORT CLÀSSICS
cat. R-O                                                     
http://www.escuderiacostadaurada.com/    
Escuderia costa daurada


20 JUNY 2015 - XV CLÀSSIC VILA DE GIRONELLA 

cat. R-O                                                     
Escudería Gironella11 JULIOL 2015 - XI RALLY SANT CRISTÒFOL RUBÍ  

cat. R-O                                    
www.automobilsanticsrubi.blogspot.com
Amics del Automòbil de Rubí 


10 OCTUBRE 2015 - RALLY CIUTAT DE VALLS 
(rally carretera tancada)                           

cat. R-O      
http://www.escuderiacostadaurada.com/
Escuderia Costa Daurada


14 NOVEMBRE - VOLTA CARDEDEU (tarda-nit)
Entrega de premis de la challenge 
http://grupcinclassicrally.blogspot.com.es/
Associació grup 5 clàssic rally

12 DESEMBRE - II 500 KM REGULARITAT CLASSIC 
http://grupcinclassicrally.blogspot.com.es/

Associació grup 5 clàssic rally
Categories CHALLENGE 2015
  
"R" cotxes amb aparells
"O" cotxes sense aparells

Totes les proves tindran coeficient 1.
Les proves celebrades a Tarragona tindran coeficient 1,2.

Aquest any no incloeix la classe M 

diumenge, 19 de gener de 2014

dissabte, 19 de gener de 2013

REGLAMENT 2015  Art.      1. ORGANITZACIO.-
1.1 Les Entitats ESCUDERIA COSTA DAURADA, ESCUDERIA GIRONELLA, ESCUDERIA CUCAFERA RACING, PENYA AUTOMOBILISTA SANT HILARI, ASSOCIACIO GRUP 5 CLASSIC RALLY, AMICS AUTOMOBILS ANTICS de RUBI , AUTO SPORT SABADELL  i ASSOCIACIO AMICS del MOTOR ANTIC i ESPORTIU de LLAGOSTERA :
ORGANITZAN
La IV CHALLENGE  INTERCOMARQUES  REGULARITAT  CLASSICS, per vehicles construïts amb mes de 25 anys d´antiguitat.
1.2 Será d´aplicació per ordre de prelació  :
a)  El Codi de Manifestacions  F.I.V.A…
b)  Prescripcions Generals  F.E.V.A.
c)  Prescripcions FED. Catalana Vehicles Classics (F.C.V.C.)
d)  El present Reglament General
e)  El Reglament Particular de cada event.
Tota contra dicció d´und´aquets reglaments amb algún anterior, fará prevaler l´indicat en el de mes a lt rang.
Art.   2. ASPIRANTS.-
2.1 CONDUCTORS , en posesió de Carnet de Conduir “B” en vigor, que formalitzin la sevainscripció en un event, com a primer pilot.
2.2 ACOMPANYANTS, majors d´edat (de 14 a 18 anys amb permis per escrit dels pares o tutors) que formalitzin la seva inscripció en un event com a segon conductor (en possessió de Carnet de Conduir “B” en vigor ) o com a copilot.
Art.   3. VEHICLES  ADMESOS. –
3.1 En els events de la CHALLENGE  2.015 serán admesos a participar i puntuar els vehicles construits amb una antiguitat superior a 25 anys (depenen del nova normativa de la DGT), agrupats en dos clases :
3.2   CLASSE  “RACING”  (amb aparells)  de 1-01-1950 a 31-12-1989 o mes de 25 anys
3.3   CLASSE  “OPEN”  (sense aparells)   de 1-01-1950 a 31-12-1989 o mes de 25 anys
3.4  Si un organitzador vol crear sub-classes diferents ho podrá fer, sempre i quant en la classificació per la CHALLENGE es respectin les clases establertes.
Art.   4.  NUMERO DE PARTICIPANTS.-
Si el número de participants en un event de la CHALLENGE fos inferior a XXX vehícles (el Reglament Particular indicará el número), l´Entitat organitzadora podrá ajornar o suspendre el event, retornant els drets d´inscripció.
Art.   5.  DRETS D´INSCRIPCIO.-
5.1  Acceptant la publicitat de l´organitzador els drets es fixen en un máxim de 110 €
Que serán abonats obligatoriament  48 hores avans del event.
5.2  En cas de NO aceptar la publicitat de l´organitzador els drets serán doblats.
Art.   6.  PREMIS EN ELS EVENTS.-
6.1   Es repartirán trofeus/copes com a minimals tres primers classificats de cada clase (conductor i acompanyant).
6.2   La classificacio general scratch es potestativa de cada organitzador.
6.3   Independenment cada organitzador podrá otorgar altres premis/trofeus.
Art. 7.   FORMA  DE  PUNTUACIO.-
7.1   Es fará una classificació de les CLASSES  “R”  i  “O”  per conductors i acompanyants.
7.2   S´atribuirán a cada clase els següents punts :
1er.   :   25 punts.6 é  :   11 punts.          11 é   :    6  punts.
2on.  :   20    “              7 é  :    10   “              12 é   :     5     “
3er.   :   16    “              8 é  :      9   “               13 é  :     4     “
4art.  :   13   “              9 é   :      8   “               14 é  :    3     “
5 é .   :   12   “            10 é   :      7   “            15 é :     2    “         i del 16 é fins al últim que hagi pres la sortida 1 punt.
7.3   Elsevents  organitzats a la provincia de Tarragona tindrán un coeficiente de 1.2.
7.4     Resultarán guanyadors de CLASSE (conductor i acompanyants) els que obtinguin més punts.
7.5    En cas d´empat, será guanyador que hagi obtingut millors llocs (1,2,3,etc), i si persisteix l´empat, el que hagi participat en més events i en última instancia per el vehicle més antic.
Art.     8.  PROVES /EVENTS PUNTUABLES.-
8.1  Les proves/events puntuables per la IV CHALLENGE serán les següents :
7-03-15    I   RALLY   DELS CARRILETS
18-04-15   IV  VOLTA  AL  MARESME
9-05-15    II   RALLY PAIS DEL CAVA
23-05-15  RALLY CUCAFERA ( AL MATI)  PUJADA  “SOM “( NOCTUNA)
6-06-15     XI  TARRAGONA  PERAFORT  CLASSICS
20-06-15    XV  CLASSIC VILA DE GIRONELLA
11-07-15    XI RALLY SANT CRISTOFOL RUBI
26-09-15    II  NOCTURNA  VILA DE CARDEDEU
10-10-15    RALLY CIUTAT DE VALLS
17-10-15    XX  CLASSIC TARDOR SANT HILARI
Aquestes dates queden subjectes a posibles canvis,  de les Federacions.
8.2 Cada Entita torganitzadora podrá organitzar els events com a “lineal”, “critérium”, dues voltes a calcar” o “pujada”.
Art.   9.   CRONOMATRATGE.-
9.1  Es fará el cronomatratge com a mínim al segón, i cada organitzador decidirá el sistema a utilizar. Es controlará la velocitat dels vehicles  en tot el itinerari.
9.2   No será admesa cap reclamació contra el cronometratge.
9.3   Les Entitats organitzadores entregarán a cada participant els adhesius obligatoris, i els números d´ordre que serán de 25x25 cms com a máxim. Serán de fondo blanc i numeració negra.
9.4   Si un vehicle supera en un 30 % la velocitat mitjana impusada per la organització, selexclourá del event.
9.5   Si aquesta infracció es produeix per segona vegada a qualsevol dels events restants ,selexclourá de la Challenge.
Art.  10.  ASSEGURANÇA DELS EVENTS.-
Totes les Entitats organitzadores tenen la obligació d´assegurar els events d´acord amb lo que publica el Gobern, que per el any 2015 será de 1,000.000 € per accident de responsabilitat civil.
Art.  11. RESULTAT A RETINDRE.-
11.1   Serán puntuables  els events  que figuran en el Art.8 .
11.2   En les Classes “RACING” i “OPEN” es tindrán en compte tots els events celebrades menys  dos.
11.3   En cas de anul.lació de tres events o més,  es considerarien tots els events cel.lebrats com a puntuables.
Art.  12.  PREMIS FINAL DE TEMPORADA.-
12.1  Al final de temporada es fará el repartiment de “plaques” de reconoixament als tres primers classificats de cada clase “R” – “O”  (conductor i acompayant).
12.2   Del 4art. al   6é classificat (conductor i acompanyant) s´entregará un diploma.
12.3  Es fara un trofeo especial ITERIA   pels  vehicles  anteriors a 1.975 i amb una participació mínima de 4 proves.
Art.  13.  SEGURETAT.-
13.1   Tots els events disposarán com a minim d´uncotxe “LLEBRE” i d´uncotxe “ESCOMBRE”.
13.2   Els  0ficials aurán de comprobar  en els C.H. i C.Pas, els posibles abandonaments i comunicar-ho  a la Base. També s´entregará el telefon als participants.
13.3   En cas d´abandonament els participants están obligats a entregar el Carnet de Ruta, a un C.H. o a un C.Pas  o al cotxe “escombre”.
13.4   El  “ITINERARI o ROAD BOOK” es secret   i  será entregat, per seguritat, als participants al inici de les verificacions administrativas, i la resta de documentació.
Art.  14.  REGLAMENT PARTICULAR.-
14.1   El reglament particular desenvolupará el “programa horari”, els C.H. elsC.Pas, “quadre d´oficials” , “assegurances”,  “desenvolupament del event” ,  “hora oficial”,  “premis”, “penalitzacions”,  etc.etc
DISPOSICIO  FINAL.-.
Per qualsevol altre questió no contemplada en el present, se estará sotmés, per el fet de participar, a lo que disposa el Reglament General de Events de REGULARITAT de la Federació.

Aquest   REGLAMENT GENERAL ha estat aprovat en la reunió de la  Junta Directiva de la F.C.V.C, organitzadors de la  IV CHALLENGE  a Rubí el día   22 de novembre de 2.014..